Fills Il·lustres de Llucmajor

Damià Isern Marcó (1852-1914)

Escriptor i periodista. Proclamat fill il·lustre el 20 d’agost de 1899.

Maria Antònia Salvà i Ripoll (1869-1958)

Poetessa. Proclamada filla il·lustre el 8 d’agost de 1918.

Miquel Tomàs de Taixequet i Fluixà (1528-1578)

Bisbe de Lleida i canonista de Trento. Proclamat fill il·lustre el 1946.

Mateu Jaume i Garau (1811-1886)

Bisbe de Mallorca. Proclamat fill il·lustre el 4 de novembre de 1956.

Fra Antoni Ripoll Salvà (1844-1916)

Fundador/reinstaurador del Tercer Orde Regular de Sant Francesc a Espanya. Proclamat fill il·lustre el 9 de setembre de 1959.

Antoni Mut Tomàs de Cugulutx

Batle reial i ferm defensor dels drets de la vila. Proclamat fill il·lustre el 18 d’octubre de 1959.

Pere Roig Noguera (1615-1683)

Bisbe de Pamplona. Potencià la construcció del Convent i el Claustre de Sant Bonaventura i en va ser el protector. Proclamat fill il·lustre el 13 d’agost de 1961.

Francesc Tomàs de Taixequet i Frígola (1504-1572)

Bisbe d’Empúries. Proclamat fill il·lustre el 12 d’octubre de 1962.

Antoni Puig Duran (1728–1773)

Doctor en teologia per la Universitat Lul·liana de Mallorca i abat mitrat de la Col·legiata d’Olivares de Granada. Proclamat fill il·lustre l’11 d’agost de 1963.

Antoni Garcias Vidal (1841–1907)

Conegut popularment con l’Amo en Toni des Forn. Fou secretari de l’ajuntament, escriptor i propulsor de la indústria i l’agricultura. Aficionat a l’arqueologia, fou el primer a catalogar els principals jaciments i elaborar una carta arqueològica del terme. Proclamat fill il·lustre el 9 d’agost de 1964.

Fra Jeroni Boscana (1775-1831)

Missioner i etnòleg a Califòrnia. Proclamat fill il·lustre el 12 d’octubre 1966.

Joan Caldés i Lizana (1921-2008)

Director general del Banc d’Espanya. Proclamat fill il·lustre l’11 d’octubre 1970.

Bartomeu Font Obrador (1932-2005)

Historiador i cronista oficial de l’Ajuntament. Proclamat fill il·lustre el 25 de maig 1999.

Antoni Catany i Jaume (1942-2013)

Fotògraf. Proclamat fill il·lustre el 30 de desembre 2015.

Joan Monserrat Parets (1889-1937)

Educador i polític. Proclamat fill il·lustre el 30 de març 2019.

imatge peu

Plaça d'Espanya, 12, 07620 Llucmajor - Telèfon: 971 660 050 Contacte / Mapa web