PUBLICACIONS AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

1. Pregons de Fires

CARDELL, Miquel. Un pregó pop? Notes per a una sentimentalitat llucmajorera

Pregó de Fires 2015. Ajuntament de Llucmajor, 2016.

GARAU VADELL, Antoni. Record de Toni Catany

Pregó de Fires 2014. Ajuntament de Llucmajor, 2015.

BESTARD BONET, Bartomeu. Vivències a Llucmajor i el pare Serra

Pregó de Fires 2013. Llucmajor: Ajuntament de Llucmajor, 2014.

FONT TOUS, Bartomeu. Llucmajor, cartografia i topografia. En memòria de Miquel Font i Oliver

Pregó de Fires 2012. Llucmajor: Ajuntament de Llucmajor, 2013.

VIDAL NICOLAU, Antoni. La fabricació de calçat de pell a Llucmajor

Pregó de Fires 2011. Llucmajor: Ajuntament de Llucmajor, 2012.

MULET REBASSA, Guiem. La cova des Pas de Vallgornera: una meravella subterrània

Pregó de Fires 2010. Llucmajor: Ajuntament de Llucmajor, 2011.

BONET ROIG, Pedro. La costa llucmajorera i els fars de les Illes Balears

Pregó de Fires 2009. Llucmajor: Ajuntament de Llucmajor, 2010.

ANGUERA SANSÓ, Bartomeu. El porc negre mallorquí: Origen, evolució i situació actual

Pregó de Fires 2006. Llucmajor: Ajuntament de Llucmajor, 2007.

SBERT BARCELÓ, Tomeu. Llucmajor, una finestra oberta al món

Pregó de Fires 2005. Llucmajor: Ajuntament de Llucmajor, 2006.

LLORENS, Lleonard. Recursos naturals de la marina de Llucmajor

Pregó de Fires 2001. Llucmajor: Ajuntament de Llucmajor, 2002.

LLOMPART MORAGUES, Gabriel. La Dansa dels Cavallets de Llucmajor

Pregó de Fires 2000. Llucmajor: Ajuntament de Llucmajor, 2001.

2. Pregons de Sant Cristòfol

SBERT BARCELÓ, Tomeu. Pinzellades dels trenta pregons de festes de Sant Cristòfol de s'Arenal (1984-2015)

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2015. Llucmajor: Ajuntament de Llucmajor, 2016.

FERRE POMAR, Joan. Les festes de s'Arenal

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2014. Llucmajor: Ajuntament de Llucmajor, 2015.

TOMÀS MORLÀ, Damià. El teatre a s'Arenal

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2013. Llucmajor: Ajuntament de Llucmajor, 2014.

COLL CASTELL, Pep. Quaranta anys de petanca a s'Arenal

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2012. Llucmajor: Ajuntament de Llucmajor 2013.

CANALS MORRO, Pere. Ciclisme a s'Arenal

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2011. Llucmajor: Ajuntament de Llucmajor, 2012.

JORDI PASTOR, Antoni. Sales de festa i ambient de vespre a s'Arenal

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2010. Llucmajor: Ajuntament de LLucmajor, 2011.

GARAU LLOMPART, Isabel. El teixit associatiu en una vila preindustrial: Els trencadors de pedra, una elit emergent i autònoma

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2007. Llucmajor: Ajuntament de Llucmajor, 2008.

VICH VERGER, Francisco. Trencadors dels segles XIX i XX

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2006. Llucmajor: Ajuntament de Llucmajor, 2007.

MUT CALAFELL, Antoni. S'Arenal en les impressions d'un estiuejant fidel (1964-2005)

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2005. Llucmajor: Ajuntament de Llucmajor, 2006.

GALMÉS CAÑELLAS, Antonio. El deporte de la vela en el Club Nàutic S'arenal

Pregón de las Fiestas de San Cristóbal 2004. Llucmajor: Ajuntament de Llucmajor, 2005.

RIBOT MUNTANER. La tradició marinera de s'Arenal

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2003. Llucmajor: Ajuntament de Llucmajor, 2004.

CRESPÍ COLL, Joan. Presència de l'Església local dins la vida de s'Arenal a la dècada dels 50

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2002. Llucmajor: Ajuntament de Llucmajor, 2003.

SALVÀ SASTRE, Antònia. Una passejada pels comerços de s'Arenal 1940-1970

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2001. Llucmajor: Ajuntament de Llucmajor, 2002.

LLINÀS LLODRÀ, Onofre. S'Arenal en el record. Imatges perdudes del segle XX

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2000. Llucmajor: Ajuntament de Llucmajor, 2001.

3. Altres publicacions

imatge peu

Plaça d'Espanya, 12, 07620 Llucmajor - Telèfon: 971 660 050 Contacte / Mapa web