Servei de consultoria interna, control i seguiment del sistema de gestió ambiental de les platges del terme municipal de Llucmajor
Número d'expedient:
05/2018
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
23 de març de 2018
Unitat:
Batlia
Data publicació a la web:
8 de març de 2018
Arxius adjunts:
Acta núm. 3 (153 KB)
Data publicació a la web: 9 de maig de 2018
Emprenta digital SHA1: d25fed1ccae82db97259d0547e2ad1080a14e7ff
Convocatòria mesa sobre 4 (90 KB)
Data publicació a la web: 30 d'abril de 2018
Emprenta digital SHA1: 1bd2e8c7810df58151b6ca36a0896973f19f6957
Acta núm. 2 (41 KB)
Data publicació a la web: 27 d'abril de 2018
Emprenta digital SHA1: 7224211379e9771f7c2c07cdf9185c8e29e1e7a0
Acta núm.1 (39 KB)
Data publicació a la web: 6 d'abril de 2018
Emprenta digital SHA1: e0e773cfae7bad728a41e2d930a5d13a40ea686b
Convocatòria de la mesa de contractació (123 KB)
Data publicació a la web: 3 d'abril de 2018
Emprenta digital SHA1: faf537d914104a0abe70fa0ca557a1e6c0a57e32
Plec de prescripcions tècniques (192 KB)
Data publicació a la web: 8 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 37da9219a6b6173e91ba28d36a4c56259efa4a11
Plec de clàusules administratives particulars (1.31 MB)
Data publicació a la web: 8 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 619b52c93fce7c6465b1329a54805a64941c371e
imatge peu

Plaça d'Espanya, 12, 07620 Llucmajor - Telèfon: 971 660 050 Contacte / Mapa web