Subministrament d'un vehicle adaptat per al Servei de Benestar Social
Número d'expedient:
04/18
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
26 de febrer de 2018
Unitat:
Batlia
Data publicació a la web:
19 de febrer de 2018
Arxius adjunts:
Decret Desert (18 KB)
Data publicació a la web: 26 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 5107048646248ea0fe7509235430f6b72918ca79
Plec de Prescripcions Tècniques (290 KB)
Data publicació a la web: 19 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 7dd149304cdf023ba52a7032e91b4c349ad9be14
Plec de Clàusules Administratives Particulars (10.40 MB)
Data publicació a la web: 19 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: bb3b7004561d3f2f73d0047fa887a68c6b8760b3
imatge peu

Plaça d'Espanya, 12, 07620 Llucmajor - Telèfon: 971 660 050 Contacte / Mapa web