Servei de Telecomunicacions (dades e internet) de l'Ajuntament de Llucmajor
Número d'expedient:
02/2018
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
26 de febrer de 2018
Data publicació a la web:
12 de febrer de 2018
Arxius adjunts:
Acta núm. 5 (45 KB)
Data publicació a la web: 25 de maig de 2018
Emprenta digital SHA1: 6283988a1a09c24db0b89f1a03c452c7e169d3de
Acta núm. 4 (33 KB)
Data publicació a la web: 25 de maig de 2018
Emprenta digital SHA1: 993b20e641c72c4006d6bf592584845c9dffb516
Acta núm. 3 (67 KB)
Data publicació a la web: 3 d'abril de 2018
Emprenta digital SHA1: 7d13ba649f976483e7157ffeae3ab14c79237710
Mesa de contractació (14 KB)
Data publicació a la web: 21 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: f0e6d653e7b0d98728a00a592af5e35180db927b
Acta núm. 2 (53 KB)
Data publicació a la web: 21 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 75d1cf0956cf45b015290bd79b3e43aaff22695e
Acta núm. 1 (30 KB)
Data publicació a la web: 20 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 4ec0d02a9a3cc04768a9c93298d0d1c5b0f989dd
Plec de prescripcions tècniques (205 KB)
Data publicació a la web: 12 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 6b10a781d3aba3f18340ddafb3b8de548005945e
Plec de clàusules administratives particulars (11.75 MB)
Data publicació a la web: 12 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 7c6dca2400a18bc1303068f274df769018b86349
imatge peu

Plaça d'Espanya, 12, 07620 Llucmajor - Telèfon: 971 660 050 Contacte / Mapa web