Subministrament de tres vehicles per a la Policia Local
Número d'expedient:
03/2018
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
19 de febrer de 2018
Unitat:
Batlia
Data publicació a la web:
12 de febrer de 2018
Arxius adjunts:
Contracte administatiu (81 KB)
Data publicació a la web: 14 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: e32d93081e8142ee7deaa4ab1005bfaa8283711d
Decret Adjudicació (29 KB)
Data publicació a la web: 5 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: de362785782839d4ff9a415c95861e17870680b3
Acta mesa de contractació 2 (25 KB)
Data publicació a la web: 2 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: dc7fb45e56cd86ceedc47aea00fa6a730b04b4bf
Acta mesa de contractació 1 (427 KB)
Data publicació a la web: 23 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 41770e495de2f17dca2a2fa1805fef06fcfac7ca
Mesa de contractació 1 (130 KB)
Data publicació a la web: 19 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 3b316d16bb7e9681b5016f69c33cdfd7bcbdb517
Plec de Prescripcions Tècniques rectificat (130 KB)
Data publicació a la web: 12 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 375f626d6cf045a70619e2d29b44131afbf1ce73
Nota aclaratòria Plec de Prescripcions Tècniques (6 KB)
Data publicació a la web: 12 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: dbf4b6e3af14776625e332f5a6356b637827112f
Plec de Prescripcions Tècniques (816 KB)
Data publicació a la web: 12 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 1befc4dd0d41d65a04b3143984fd9fb018d2ec10
Plec de Clàusules Administratives Particulars (10.86 MB)
Data publicació a la web: 12 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: cbdd1222161e94c7d379dc955887bac5eabf8629
imatge peu

Plaça d'Espanya, 12, 07620 Llucmajor - Telèfon: 971 660 050 Contacte / Mapa web