Obres per a l'execució del projecte de remodelació de la voravia entre son Bieló i sa Ràpita
Número d'expedient:
1/2018
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data termini màxim:
12 de febrer de 2018
Unitat:
Batlia
Data publicació a la web:
30 de gener de 2018
Arxius adjunts:
Acta mesa contractació 2 (26 KB)
Data publicació a la web: 7 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: ede565b011ca69af99904fde6782959e4533c9b5
Decret adjudicació (47 KB)
Data publicació a la web: 6 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 6326c379aac1cbddd9c22ba10efaa6fbfb3a29b5
Acta mesa contractació 1 (44 KB)
Data publicació a la web: 23 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 57727724d3c44f40b9bfefcf1acd65610b123daf
Convocatòria mesa de Contractació (117 KB)
Data publicació a la web: 13 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: dd1205c467184169ad38addeba8d68d758652d39
planos 3 (1.46 MB)
Data publicació a la web: 30 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: f9d27049e386f52e3b1e06e6d794038c63b52251
planos 2 (6.52 MB)
Data publicació a la web: 30 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: e6b16be672d5aa2d35d3fa728b08c7d2a72b5979
planos (107 KB)
Data publicació a la web: 30 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 632ecb0965e4267ea9ea37caad3b7b56cb97fc51
proposta millora (94 KB)
Data publicació a la web: 30 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 17fa4f72e10a9c8d921084a4b5dc9d58450ce766
projecte (1.36 MB)
Data publicació a la web: 30 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: df388ac04fa07857231764408a91ed724ed00735
Plec de clàusules administratives particulars (11.86 MB)
Data publicació a la web: 30 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: cd27b84b3cd7c13266f75651fdad1380057e700b
imatge peu

Plaça d'Espanya, 12, 07620 Llucmajor - Telèfon: 971 660 050 Contacte / Mapa web