Servei per a l'evolució d'aplicacions informàtiques i la implantació d'una plataforma de tramitació electrònica integrada amb el sistema informàtic de l'Ajuntament de Llucmajor
El termini per presentar proposicions a la licitació de referencia: fins a les 13.00 hores del dia 11 de desembre de 2017. Enviament al DOUE: 2/11/2017. Pendent de publicació al BOE i al BOIB. Publicat al DOUE número 2017/S 212-441477 de data 04/11/17. Publicat al BOIB número 138 de data 11/11/17. Publicat al BOE número 276 de data 14/11/17.
Número d'expedient:
29/2017
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
11 de desembre de 2017
Unitat:
Batlia
Data publicació a la web:
2 de novembre de 2017
Arxius adjunts:
Contracte administratiu (758 KB)
Data publicació a la web: 11 de maig de 2018
Emprenta digital SHA1: 758e00517db27dd798143c7c33f69733c5f5feaf
Acta mesa 5 (29 KB)
Data publicació a la web: 13 d'abril de 2018
Emprenta digital SHA1: d860b96281d51c330a0fc5f51a610bd12f0c5ea0
Decret adjudicació (491 KB)
Data publicació a la web: 9 d'abril de 2018
Emprenta digital SHA1: 72bc2dff8d92288b7db4efe8dadd28d244ed1032
Acta mesa 4 (53 KB)
Data publicació a la web: 23 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: bb02d77a6959da4eab64bc571398bf13f7b93bb4
Convocatòria mesa sobres 2 i 3 (126 KB)
Data publicació a la web: 6 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 22a8c03cfec5bad272a8a49fd3a8820169b3bf17
Acta mesa 3 (181 KB)
Data publicació a la web: 9 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 77b8ec104291d642b6429d2303e7c622e316f8f1
Acta mesa 2 (223 KB)
Data publicació a la web: 9 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: e7dfef539ef28f745100775fe361bab1c19b994f
Convocatòria mesa sobre 4 (106 KB)
Data publicació a la web: 6 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: da5179468ef9b063efd9767a13e6daebb61995f4
Decret exclusió (215 KB)
Data publicació a la web: 6 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 6d1327e73666081afdd7cc02a37ae614e7af5b01
Plec de Clàusules administratives particulars (11.48 MB)
Data publicació a la web: 2 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 0ce8a462f8e7fafcedf992aba59325a08aa404b8
Plec de prescripcions tècniques (901 KB)
Data publicació a la web: 2 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 4f4158f6421d325d8045d17b658f158eefb1915a
imatge peu

Plaça d'Espanya, 12, 07620 Llucmajor - Telèfon: 971 660 050 Contacte / Mapa web